Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 10 2013

annamariaz
7302 f0ea
Reposted fromta-leto ta-leto
annamariaz
Play fullscreen
I tried to be someone else
But nothing seemed to change
I know now, this is who I really am inside
Finally found myself
Fighting for a chance
I know now, this is who I really am
Tags: the kill
annamariaz
7153 d801
Reposted fromta-leto ta-leto
annamariaz
7269 4106
Reposted fromsafeway safeway

September 09 2013

annamariaz
Nie masz prawa mi powiedzieć, że mnie znasz, sam się gubię..
Zgubiłem swoją twarz, moje "ja" poszło się jebać.
Siedzę sam, nie mów do mnie, kiedy próbuję uciec. 
— Kato & Teken
Reposted fromokiemnieogarniesz okiemnieogarniesz
annamariaz
6032 973a
Reposted fromte-quiero te-quiero

September 08 2013

annamariaz
3353 21cd
:)
Reposted fromcodzis codzis
annamariaz
3371 5032
Reposted fromimyours imyours
annamariaz
3409 f00f
Reposted fromimyours imyours
annamariaz
3452 167b
Reposted fromvickybn17 vickybn17
annamariaz
I codziennie być pijanym tylko po to, by nie pamiętać.
— oh GREATE
Reposted fromte-quiero te-quiero
annamariaz
Biegła przed siebie ze łzami w oczach. Nie wiedziała dokąd. Czuła tylko wewnętrzną potrzebę, ucieknięcia od problemów, od wspomnień, którymi rozpaczliwie dławiła się każdego dnia.
— Dlaczego wszystko na raz... ?
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo
annamariaz
Im więcej mówiłam, tym bardziej czułam się samotna
— Haruki Murakami/Norwegian Wood
Reposted fromsfeter sfeter
4003 e7f9 500

6277:

Wow, it’s about time Mr. Nobody comes out in the USA ahah! It will be in theaters on November 1, 2013, 4 years after its first release date! They made a new poster and everything. - Echelon

Reposted fromsolidsender solidsender
annamariaz
Reposted fromWonderWoman13 WonderWoman13
annamariaz
3662 b3bf
Reposted fromimyours imyours
annamariaz
3743 b4c2
często
Reposted fromjulliett julliett
annamariaz
in your deepest pain
in your weakest hour
n you darkest night
You are lovely. 
— the grey.
Reposted frommyu myu
annamariaz
3767 779e
Reposted fromHopeMotherOfFools HopeMotherOfFools
annamariaz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl