Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 12 2013

annamariaz
Zielona, rozbita tafla oceanu
Niszczysz mnie, w zwolnionym tempie
Żadnej mapy, żadnej wiadomości
To najgłębsza zieleń, jaką znam.
— Foals-' Milk & Black Spiders'
Reposted fromcheatingonyou cheatingonyou
annamariaz
taka tam nieznośna depresyjka. 
— moja podświadomość.
Reposted frommiscauliflower miscauliflower

October 13 2013

annamariaz
Play fullscreen
Reposted fromscorpix scorpix
annamariaz
Bez cierpienia nie ma korekty dążeń ludzkich i nie ma dążenia do doskonałości. Nie ma uczenia się i nie ma refleksji nad własnym postępowaniem. Człowiek musi cierpieć, aby działać.

Bez cierpienia inteligencja człowieka pozbawiona byłaby kierunkowskazu.
   
Cierpienie jest impulsem każącym zrozumieć i poznać innych ludzi. Bo mogą być źródłem cierpienia lub też  mogą być wyzwaniem od niego.
Reposted frompoetabezdomny poetabezdomny

September 17 2013

2977 2156
Reposted fromraisin-s raisin-s
annamariaz
Play fullscreen
dzisiejszy pozytywny wieczór sponsoruje wygrana przed chwilą płyta Placebo :D 
Reposted fromankaottak94 ankaottak94
2957 2a33
Reposted fromraisin-s raisin-s
annamariaz
annamariaz
6251 efd6
Reposted fromsmorzando smorzando
2896 2c41

pleasent-dreams:

This gif literally is one of the biggest wins I have ever seen.

Reposted fromraisin-s raisin-s
annamariaz
"W życiu najczęstsze są dwie sytuacje: albo coś spieprzyłeś, albo ktoś kazał Ci spieprzać."
Reposted fromtworcze tworcze
annamariaz
7048 416e
Reposted fromborn2beanxious born2beanxious
2876 895f

thuglifebruhh:

Follow me loves for similar posts?♡

Reposted fromraisin-s raisin-s
annamariaz
9420 43af
Reposted fromMuppet Muppet
annamariaz
Wódka zamyka głowę na cztery spusty, ale otwiera serce na oścież.

Reposted frommore-than-a-memory more-than-a-memory
annamariaz
Nie pozwalam sobie na błędy, pomyłki, potknięcia. Tak bardzo nie chcę cię rozczarować.
— zwariowałam.
Reposted fromavooid avooid

September 10 2013

annamariaz
annamariaz
To ktoś, kto... jest dla mnie nieosiągalny. Jakbym spróbował heroiny i stracił do niej dostęp. Otworzyłem puszkę Pandory, a w środku było nieszczęście.
Reposted fromgive--me--love give--me--love
annamariaz
6975 3b67
Reposted fromclaudette claudette viata-leto ta-leto
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl